Katalog zabezpieczony hasłem

Zabezpieczanie katalogu hasłem jest przydatne, gdy z serwera korzysta kilka osób, a tylko wybrane powinny mieć dostęp do określonych zasobów.

1. Aby zabezpieczyć katalog hasłem należy zalogować się do swojego serwera FTP, a na swoim dysku lokalnym stworzyć plik .htaccess.

Dowiedz się więcej – jak zalogować się do konta FTP.

2. W stworzonym lokalnie pliku .htaccess należy wprowadzić następującą treść:

AuthName "Dostep ograniczony haslem"
AuthType Basic
AuthUserFile /home/platne/serwer12345/public_html/katalognaserwerze/.htpasswd
Require valid-user 

W miejscu: serwer12345 należy podać nazwę swojego serwera, a w miejscu: katalognaserwerze wprowadzić nazwę katalogu.

3. Po dodaniu wpisów w pliku .htaccess należy go zapisać lokalnie, a następnie umieścić na serwerze, wewnątrz katalogu, który chcesz zabezpieczyć.

4. Kolejny krok to wygenerowanie zaszyfrowanego hasła. Możesz w tym celu skorzystać z dostępnych generatorów, np. www.htaccesstools.com/htpasswd-generator.

5. Następnie na swoim dysku lokalnym stwórz plik .htpasswd i wklej do niego treść uzyskaną z generatora.

6. Zapisz plik, a następnie umieść go na serwerze wewnątrz katalogu, który chcesz zabezpieczyć hasłem.

7. Po wykonaniu powyższych kroków, każda osoba, która będzie chciała wejść do katalogu zabezpieczonego hasłem, zostanie poproszona o podanie loginu i hasła dostępu.