Jak zmienić konfigurację poczty w Thunderbird

Sprawdź również: Jak dodać nowe konto pocztowe w Thunderbird

W przypadku zmiany hasła do konta pocztowego lub chęci modyfikacji metody łączenia się ze skrzynką z nieszyfrowanej na szyfrowaną, należy zmienić odpowiednio ustawienia w programie Thunderbird. Nie ma konieczności konfigurowania skrzynki od nowa – wystarczy zaktualizować ustawienia istniejącej konfiguracji.

Zmiana hasła dla skrzynki w Thunderbird

Jeżeli w panelu LH.pl zmieniłeś hasło do swojego konta pocztowego, to najprostszym sposobem na jego aktualizację w programie Thunderbird jest próba połączenia się przy użyciu starego hasła, a następnie wpisanie i zapamiętanie nowego.

Uruchom Thunderbird, a następnie spróbuj pobrać nowe wiadomości klikając przycisk Pobierz w górnym lewym rogu. Thunderbird nawiąże połączenie z serwerem pocztowym, ale wyświetli komunikat o nieprawidłowym haśle.

Kliknij przycisk Wprowadź nowe hasło. Pojawi się możliwosć wpisania aktualnego hasło. Wprowadź swoje nowe hasło, a następnie zaznacz pole „Użyj menedżera haseł, aby zapamiętać to hasło”.

Zatwierdź zmiany przyciskiem OK. Thunderbird połączy się z pocztą przy użyciu nowego hasła i zapamięta je w swoim menedżerze haseł.

Ten sam proces należy wykonać przy próbie wysłania wiadomości – Thunderbird wyświetli takie samo okno z informacją, że wprowadzone hasło do serwera SMTP jest nieprawidłowe. Wystarczy wprowadzić i zapamiętać nowe hasło.

Zmiana ustawień poczty przychodzącej IMAP/POP3 (adres serwera, szyfrowanie)

W głównym oknie Thunderbirda kliknij prawym przyciskiem myszy adres swojego konta w lewej kolumnie, a następnie z rozwijanego menu wybierz Ustawienia.

Pojawi się nowe okno z konfiguracją konta. W zakładce Konfiguracja serwera znajdziesz ustawienia poczty przychodzącej IMAP lub POP3 (w zależności od tego, jak ustawiłeś konto podczas konfiguracji). Możesz zmienić adres serwera poczty przychodzącej, ustawić odpowiedni port, a także sposób szyfrowania.

Jak włączyć szyfrowanie połączenia z serwerem poczty przychodzącej IMAP/POP3?

Jeżeli Twoje konto pocztowe zostało skonfigurowane przy użyciu metody nieszyfrowanej i teraz chcesz ją zmienić na szyfrowaną, musisz zaktualizować konfigurację poczty przychodzącej (IMAP/POP3).

Wprowadź następujące zmiany w ustawieniach serwera poczty przychodzącej (IMAP lub POP3) :

  • Port: zmień na 993 (dla typu serwera IMAP) lub na 995 (dla typu serwera POP3)
  • Bezpieczeństwo połączenia: zmień na SSL/TLS
  • Metoda uwierzytelniania: zmień na Normalne hasło

Zapisz zmiany przyciskiem OK.

Zmiana ustawień poczty wychodzącej SMTP (adres serwera, szyfrowanie)

W głównym oknie Thunderbirda kliknij prawym przyciskiem myszy adres swojego konta w lewej kolumnie, a następnie z rozwijanego menu wybierz Ustawienia.

Pojawi się nowe okno. W głównej zakładce, na samym dole, znajdziesz sekcję Serwer poczty wychodzącej (SMTP). Aby wprowadzić zmiany, kliknij pole Edytuj serwer SMTP. W nowym oknie możesz wprowadzić zmiany w konfiguracji poczty wychodzącej – zmienić nazwę serwera, port i sposób uwierzytelniania.

Jak włączyć szyfrowanie połączenia z serwerem poczty wychodzącej SMTP?

Jeżeli do tej pory Twoje konto pocztowe było skonfigurowane przy użyciu metody nieszyfrowanej i teraz chcesz ją zmienić na szyfrowaną, musisz zaktualizować konfigurację poczty przychodzącej (IMAP/POP3).

W tym celu wprowadź poniżśze zmiany:

  • Port: zmień na 465
  • Bezpieczeństwo połączenia: zmień na SSL/TLS
  • Metoda uwierzytelniania: zmień na Szyfrowane hasło

Zapisz zmiany przyciskiem OK, a następnie zamknij główne okno konfiguracji również przyciskiem OK.